Guvernul a aprobat legea pentru salariu minim european: Ce prevede noul act normativ?

Guvernul a aprobat legea pentru salariu minim european: Ce prevede noul act normativ?

Salariul minim european devine realitate în România

Guvernul României a aprobat recent Legea privind stabilirea pentru un salariu minim european, transpunând astfel Directiva (UE) 2022/2041 în legislația națională. Acest act normativ urmărește asigurarea unor salarii minime adecvate în întreaga Uniune Europeană, conform anunțului făcut de Ministerul Muncii. Urmează ca proiectul să fie adoptat de Parlamentul României în regim de urgență, termenul limită pentru transpunerea directivei fiind 15 noiembrie 2024.

Contestațiile Blocului Național Sindical

Proiectul de lege a stârnit reacții din partea Blocului Național Sindical (BNS), care susține că documentul nu respectă în totalitate recomandările Comisiei Europene. Mai exact, BNS consideră că prevederile nu se aplică tuturor persoanelor active în câmpul muncii, ceea ce contravine cerințelor Comisiei Europene. Sindicaliștii atrag atenția că anumite categorii de lucrători nu ar beneficia de salariul minim brut național.

Raporturile de muncă și legile speciale

Conform amendamentului care completează articolul 278 din Codul Muncii, de salariul minim brut ar trebui să beneficieze și persoanele care desfășoară activități pe baza unui contract definit de o lege specială. Aceste categorii includ lucrători cu contracte de mandat, contracte de management și contracte de activitate sportivă. Totuși, BNS subliniază că există alte categorii, cum ar fi lucrătorii culturali, care nu sunt acoperite de aceste prevederi.

Critici și puncte de vedere

Dumitru Costin, liderul BNS, a explicat că organizația nu este de acord cu forma actuală a proiectului și a transmis Consiliului Economic și Social un punct de vedere critic. BNS cere ca legea să includă toate persoanele care prestează o activitate pe baza oricărui tip de contract, pentru a respecta cerințele directivei europene.

Definiția salariului minim de bază

Proiectul de lege introduce o definiție a salariului minim de bază, stipulând că acesta reprezintă componenta fixă a remunerației brute plătite unui salariat pentru munca prestată într-o lună calendaristică, fără a include sporuri, indemnizații și alte adaosuri. Salariul minim brut trebuie să fie actualizat anual, prin hotărâre a Guvernului, după consultarea confederațiilor sindicale și patronale.

Limitarea perioadei de plată a salariului minim

Conform noilor amendamente, un angajat poate fi plătit cu salariul minim brut pe țară pentru cel mult 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După această perioadă, salariul de bază trebuie să fie superior salariului minim brut.

Negocieri colective și obiective naționale

Proiectul subliniază importanța negocierilor colective în stabilirea salariului minim, având ca obiectiv atingerea unei rate de acoperire de 80% la nivel național. Guvernul va aproba un plan de acțiune pentru promovarea acestor negocieri, în consultare cu partenerii sociali.

Sancțiuni severe pentru nerespectarea legii

Inițiativa legislativă prevede amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a garantat salariul minim brut stabilit prin act normativ sau contract colectiv de muncă, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Această lege reprezintă un pas important în alinierea României la standardele europene în ceea ce privește salariu minim european, însă implementarea eficientă și echitabilă va depinde de modul în care vor fi abordate criticile și sugestiile sindicatelor și altor parteneri sociali.

COMMENTS

DISQUS: 0