Opinia lui Ciucă cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare

Opinia lui Ciucă cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare

Premierul Nicolae Ciucă susține că măsurile propuse în proiectul ordonanței de urgență pentru reducerea cheltuielilor bugetare sunt de gestionare a banilor și că domeniile Educație și Sănătate nu vor fi afectate. În urma discuțiilor cu ministrul Finanțelor, suma propusă a fost de aproximativ cinci miliarde de lei, iar măsurile adiționale au inclus sprijinirea producătorilor români prin asigurarea unui lanț scurt de aprovizionare și reducerea cu 50% a posturilor de consilieri la nivelul demnitarilor. Premierul a precizat că ordonanța se află în transparență publică și este disponibilă pentru consultare.

Potrivit premierului Nicolae Ciucă, măsurile planificate pentru reducerea cheltuielilor bugetare sunt de gestionare prudentă a banilor și nu ar trebui să creeze panică. În conformitate cu cifrele discutate în momentul în care au fost luate aceste măsuri, suma planificată pentru reducere este de aproximativ 4,5 miliarde de lei, banii care nu au fost colectați în primul trimestru. Întrebat de absența exceptărilor în domeniile educației și sănătății, premierul Nicolae Ciucă a declarat că toți liderii și-au asumat că aceste domenii nu vor fi afectate și proiectul ordonanței de urgență este disponibil public și poate fi modificat. Ministerul de Finanțe a publicat proiectul de ordonanță de urgență privind reducerile fiscale luni seara.

De la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, Guvernul va aproba lunar, până la sfârşitul lunii în curs pentru luna următoare, limitele lunare de credite de angajament şi credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. Acestea vor fi utilizate de ordonatorii principali de credite pentru a încheia angajamente legale şi pentru a deschide şi repartiza credite bugetare pentru bugetul propriu şi instituţiile publice subordonate. Cu excepţia dobânzilor, a proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, a proiectelor cu finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a împrumuturilor şi rambursărilor de credite, şi a transferurilor de echilibrare către bugetele de asigurări sociale, nu se vor aproba limite lunare.

În plus, se autorizează ministrul finanţelor să aprobe modificarea limitelor unor ordonatori principali de credite, în cazul în care se utilizează fondurile la dispoziţia Guvernului, mecanismul de asigurare a fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie şi gaze naturale, reglementat de articolul 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, şi utilizarea sumelor prin donaţii şi sponsorizări, conform articolului 63 din Legea nr. 500/2002.

Conform noilor reguli, toţi conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de subordonare sau modalitatea de finanţare, au obligaţia de a reduce cheltuielile aprobate pentru anul 2023 la titlul „Bunuri şi servicii” cu 10%, cu excepţia sumelor nerepartizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Cu toate acestea, ordonatorul principal de credite poate aproba depăşirea limitelor stabilite în anumite cazuri temeinic justificate, situaţie în care se va urmări respectarea condiţionalităţii prevăzute la nivelul ordonatorului principal de credite, pentru fiecare sursă de finanţare în parte. Aceste reguli nu se aplică cheltuielilor cu medicamente şi materiale sanitare, serviciilor medicale, acţiunilor şi programelor de sănătate, precum şi cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Citește și: În ce domenii au crescut salariile în 2023 și unde mai sunt așteptate măriri

COMMENTS

DISQUS: 0